Culturele ANBI

Stichting Museum Van Marken heeft per 30 juli 2019 de Culturele ANBI status verkregen van de Belastingdienst. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn giften fiscaal aftrekbaar en hoeft er geen schenkingsrecht of successierecht over uw gift of nalatenschap te worden afgedragen. De bijdrage komt geheel ter beschikking aan de Stichting. Wilt u een gift doen of donateur worden, kijk dan op onze pagina Schenkingen, legaten en sponsoring, of neem contact op via info@museumvanmarken.nl

Kamer van Koophandel: 72756055

RSIN: 859225239

BTW nummer: NL859225239B01

Bestuurssamenstelling: Lucas van Wees (voorzitter), Monique van Schevicoven (secretaris), Argo Oskam (penningmeester), Mechteld Oosterholt en Wim Bot.

Beloningsbeleid: Conform de statuten genieten de bestuurders voor hun werkzaamheden geen beloning en kan aan hen geen vacatie- of presentiegeld worden toegekend. SMVM heeft geen betaalde kracht in dienst. Doelstelling: De stichting heeft ten doel het zichtbaar maken van de effecten van de industriële revolutie en de daarmee samenhangende sociale ontwikkelingen op de hedendaagse samenleving, onder andere door het oprichten van een museum over J.C. van Marken waarin deze effecten zichtbaar, voelbaar en beleefbaar worden gemaakt, alles in de breedste zin des woords.

Hier is het Beleidsplan van Museum Van Marken te vinden: Stichting-Museum-van-Marken-Beleidsplan.-2019-2021Download

Dit is het jaarverslag over het jaar 2020: Jaarverslag Museum Van Marken 2020

Dit is het jaarverslag over het eerste boekjaar 2018 / 2019: Jaarverslag Museum Van Marken 2018 2019

 

 

BLIJF OP DE HOOGTE!
Ontvang De Fabrieksbode
Als u uw emailadres opgeeft ontvangt u De Fabrieksbode. Vol met laatste ontwikkelingen, exclusieve acties en meer van Museum Van Marken.
(Wilt u de Fabrieksbode direct ontvangen?
Word dan Vriend!)
Verstuur
Probeer het, u kunt zich op elk moment weer afmelden...
close-link