Privacyverklaring Stichting Museum Van Marken

Stichting Museum Van Marken, gevestigd aan de Hadewijchlaan 51, 2642AB Pijnacker, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring Contactgegevens Stichting Museum Van Marken:

www.museumvanmarken.nl; info@museumvanmarken.nl; Burgemeester Scholtenstraat 8, 2645NL Delfgauw

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Stichting Museum Van Marken verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk van u verwerken:

– Gegevens contactpersoon (voor- en achternaam, e-mailadres, aanhef en eventueel adres, telefoonnummer en bedrijf / functie)

– Financiële gegevens, bijvoorbeeld m.b.t. vrienden, schenkingen en donaties.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken:

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over de activiteiten van Museum Van Marken en overig nieuws. Uw e-mailadres wordt slechts met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Wij verwerken hiervoor uw e-mailadres en, indien door u opgegeven, uw en voor- en achternaam en eventuele bedrijfsnaam.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Museum Van Marken neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Museum Van Marken) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Museum Van Marken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Museum Van Marken verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan andere partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Museum Van Marken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

De website van Stichting Museum Van Marken gebruikt alleen technische en functionele cookies. Hiermee optimaliseren wij de informatie die op de website te zien is. Deze gegevens worden door Stichting Museum Van Marken niet aan derden verstrekt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Museum Van Marken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@museumvanmarken.nl.

Klachten

Stichting Museum Van Marken wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Museum Van Marken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@museumvanmarken.nl

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

BLIJF OP DE HOOGTE!
Ontvang De Fabrieksbode
Als u uw emailadres opgeeft ontvangt u De Fabrieksbode. Vol met laatste ontwikkelingen, exclusieve acties en meer van Museum Van Marken.
(Wilt u de Fabrieksbode direct ontvangen?
Word dan Vriend!)
Verstuur
Probeer het, u kunt zich op elk moment weer afmelden...
close-link