Red de Van Marken panelen!

door Radomir van Dalen

  • 18.236,11

    Donaties opgehaald
Campagne is succevol
Delft, Nederland

Radomir van Dalen

1 Campagnes | 0 Loved campaigns

Bekijk volledige Bio

Het verhaal

REDDING PANELEN INMIDDELS ZEKER, MAAR ACTIE GAAT DOOR!

Stichting Museum Van Marken heeft 37 panelen uit 1900 geschonken gekregen die de basis vormden van het ‘Paviljoen van Delftsche Nijverheid’. Wij willen de daarop aangebrachte, fraai beschilderde canvasdoeken, restaureren en bewaren voor het nageslacht. Dankzij de crowdfundingsactie is het conserveren van de panelen inmiddels gestart. De volgende stap is het restaureren van de panelen. Helpt u mee dit mogelijk te maken?

Paviljoens

Van Marken heeft enkele Paviljoens laten maken om de producten van zijn fabrieken in binnen- en buitenland te exposeren en promoten. Het Paviljoen voor binnenlands gebruik was ongeveer 10 bij 7 meter groot en werd in 1900 voor het eerst geplaatst op een Landbouwtentoonstelling in Deventer. Tot op heden hebben we vervolgens plaatsingen van dit Paviljoen gevonden in Purmerend (1900), Wageningen (1901), Leeuwarden (1902), Groningen (1903), Meppel (1906) en Den Haag (1907). De doeken op de panelen zijn zeer artistiek in art nouveaustijl beschilderd. Een aantal met Hollandse landschappen, andere met ornamenten en met de namen van de ‘Delftsche’ producten. De producten, die als het fabrieksmerk ‘Delfia’ aan de man werden gebracht, waren onder andere ‘Beendermeel’, ‘Grondnotenmeel’, ‘Spoeling’, ‘Sesamemeel’, ‘Sesamekoeken’, ‘Grondnotenkoeken’ en ‘Veekoek’. Op bijgaande foto’s een aantal voorbeelden van panelen. Een paneel is circa 3,00 meter hoog en 75 centimeter breed. Een paneel is opgebouwd uit een houten frame waarop aan voor- en achterzijde canvasdoek is aangebracht. Er zijn totaal 37 panelen; 20 panelen met een productnaam, 14 panelen met een landschap en 3 panelen met graan.

Schenking panelen

Stichting Museum Van Marken heeft in 2020 een bijzondere schenking ontvangen van het echtpaar Aad en Toni van der Meer; de 37 panelen die de basis vormden van het hierboven beschreven ‘Paviljoen van Delftsche Nijverheid’. De panelen lagen tientallen jaren in een kas bij hun huis in Sion opgeslagen. Die panelen zijn dus maar liefst 121 jaar oud! Hoe de panelen ooit in het bezit van de familie zijn gekomen wordt nog onderzocht.

Conservatie en restauratie

Om de doeken op de panelen te kunnen restaureren moeten ze eerst ‘geconserveerd’ worden. Dat wil zeggen: ontdaan van schimmels en andere aantasting. Doen we dat niet, dan zal het canvas én de beschildering erop steeds verder desintegreren. Dat willen we natuurlijk voorkomen en vandaar de actie; ‘Red de Van Marken panelen!’ Dankzij de vele donaties die de crowdfundingsactie heeft opgeleverd is inmiddels zeker dat de panelen behouden kunnen blijven. Op 19 juli heeft Stichting Museum Van Marken definitief opdracht gegeven aan restauratieatelier Lion & Tiger om de panelen te conserveren. Wij zijn hier heel blij mee en danken alle gulle gevers van harte voor hun bijdrage! Inmiddels zijn alle panelen naar het atelier in Leidschendam overgebracht, zijn de doeken van de houten frames gehaald en in detail geïnspecteerd. De daadwerkelijke conserveringswerkzaamheden zijn nu begonnen. DSM heeft de volledige restauratie van twee panelen mogelijk gemaakt en deze restauratiewerkzaamheden zullen in het najaar afgerond zijn.

Omdat er nog geen financiële dekking voor de restauratie van de overige 35 panelen en de restauratie van de houten frames is laten wij de actie ‘Red de Van Marken panelen’ nog doorlopen. Wilt u aan de restauratie bijdragen dan waarderen wij dat zeer! Laten we met elkaar zorgdragen voor dit bijzondere stuk ‘Delftsch Erfgoed’! En doneer via onze website of rechtstreeks op onze rekening: NL85 RABO 0333 5790 03 t.n.v. Stichting Museum Van Marken o.v.v. ‘panelen‘.

Zie voor meer informatie hier op onze website. Stichting Museum Van Marken heeft een Culturele ANBI status, waardoor het ook belastingtechnisch aantrekkelijk is om te doneren.