Meer over de donaties voor de tentoonstelling:

  1. De ontvangen donaties voor de crowdfundingsactie ‘Steun Tentoonstelling Van Marken Panelen!’ worden uitsluitend besteed aan het maken van de tentoonstelling over Jacques en Agneta van Marken en de panelen van het ‘Paviljoen van Delftsche Nijverheid’ (constructie om de klimaatdozen vrijstaand te laten staan, het drukken van de tentoonstellingspanelen, transport, verzekering, e.d.).
  2. Als het doelbedrag voor deze actie niet wordt gehaald zal Stichting Museum Van Marken zich inspannen om aanvullende financiering te vinden. Indien ook dit onvoldoende resultaat oplevert zal de omvang van de tentoonstelling verminderd worden of worden de of laagwaardiger uitgevoerd. De ontvangen donaties zullen niet teruggestort worden.
  3. Er wordt aan de schenker geen tegenprestatie voor de donatie gegeven, waardoor omzetbelasting niet van toepassing is.

Schenkingen en donaties

Uw schenking aan het Museum Van Marken maakt een belangrijk verschil. Graag maken wij gebruik van uw steun voor aankopen, restauratie of speciale projecten. Hieronder vindt u informatie over diverse vormen van financiële steun en belastingopties.

Stichting Museum Van Marken heeft per 30 juli 2019 de Culturele ANBI status verkregen van de Belastingdienst. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn giften fiscaal aftrekbaar en hoeft er geen schenkingsrecht of successierecht over uw gift te worden afgedragen. De bijdrage komt geheel ter beschikking aan de Stichting en in het geval van een donatie voor de panelen, ten behoeve van de conservering en restauratie van de panelen van het Paviljoen van Delftsche Nijverheid.

Eenmalige schenking

Het bedrag dat u wilt schenken kunt u overmaken naar NL85 RABO 0333 5790 03 op naam van Stichting Museum Van Marken. De hoogte van de belastingaftrek is afhankelijk van het belastbaar inkomen en kan oplopen tot 49,5%, afhankelijk van uw belastbaar inkomen. Is uw schenking minimaal 1% en max. 10% van het verzamelinkomen (met een minimum van € 60), dan is uw gift volledig fiscaal aftrekbaar.

Geefwet

De Geefwet stimuleert schenken aan cultuur en is vanaf 1 januari 2012 van kracht. Deze wet is per 20 maart 2013 goedgekeurd door de Europese Commissie en geldig tot en met 2017 (mogelijk verlenging 2018). Met deze Geefwet is er een extra stimulans gekomen in de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting voor giften aan culturele ANBI’s zoals Stichting Museum Van Marken. De rijksoverheid wil daarmee de giften van particulieren en bedrijven aan cultuur stimuleren.

De opvallendste fiscale maatregel is de invoering van een vermenigvuldigingsfactor (multiplier) van 1,25 op giften aan cultuur. Dit betekent dat het bedrag van de gift voor de berekening van de giftenaftrek wordt verhoogd met 25%. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. Uiteraard kunt u per jaar meer schenken dan € 5.000, maar voor het bedrag boven € 5.000 geldt dan niet de extra aftrek. Voor bedrijfsgiften is de aftrek ook verruimd. Per 1 januari 2012 mag het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming i.p.v. 10%, liefst 50% van de fiscale winst bedragen met een max. van € 100.000. Voor de vennootschapsbelasting geldt een multiplier van 50%, tot een max. van € 5.000 per jaar. Er kan max. € 2.500 extra in aftrek worden gebracht.

Meer weten over schenken, nalaten en sponsoring?

Kijk op onze algemene webpagina over Schenken, nalaten en sponsoring.

Informeer eventueel bij uw belastingconsulent naar uw persoonlijke- en/of bedrijfssituatie.

Meer weten over hoe wij met uw gegevens omgaan?

Kijk dan op de webpagina over onze Privacyverklaring.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

BLIJF OP DE HOOGTE!
Ontvang De Fabrieksbode
Als u uw emailadres opgeeft ontvangt u De Fabrieksbode. Vol met laatste ontwikkelingen, exclusieve acties en meer van Museum Van Marken.
(Wilt u de Fabrieksbode direct ontvangen?
Word dan Vriend!)
Verstuur
Probeer het, u kunt zich op elk moment weer afmelden...
close-link